El nostre compromís

La gestió ambiental és un aspecte fonamental de la nostra política empresarial

A Litografia Rosés S.A. entenem que la qualitat de servei és un dret del client

Litografia Rosés segueix amb gran fidelitat la norma oficial ISO 12647-2

Litografia Rosés S.A. segueix escrupolosament el Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001

ISO 14000

Litografia Rosés és una empresa preocupada pel medi ambient i per això duu a terme una acurada política de gestió de residus.

INFORMACIÓ LEGAL