Condicions D’us


Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.litografiaroses.com, propietat de Litografia *Rosés S. a., amb domicili en C. *Progrés, 54-60 08850 Gavà, d’ara endavant, «l’Empresa», que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per a usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

Condicions Generals D’us

Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització d’uns certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

Modificacions

L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.

Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De manera expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Responsabilitat del portal


L’usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.