ISO 14000

Litografia Rosés és una empresa preocupada pel medi ambient i per això duu a terme una cuidada política de gestió de residus.

Litografia Rosés està en contacte permanent amb les Entitats Col·laboradores de l’Administració per a garantir que la gestió de residus compleix la normativa per a la Indústria Mediambiental segons especificacions ISO 14000. Per a això col·labora estretament amb diferents empreses gestores homologades.

INFORMACIÓ LEGAL