Oferir a les organitzacions les millors solucions d'impressió

POLÍTICA DE QUALITAT

En Litografia Rosés S.A.entenem que la qualitat de servei és un dret del client, i consegüentment, ha de ser part de l’estil propi de les persones que formen part de la nostra organització.

La nostra vocació de servei basada en la proximitat, el coneixement tècnic i la qualitat, ens ha impulsat a l’adopció d’un model de gestió, seguint la norma ISO 9001:2000, i l’ISO 12647-2 per a la reproducció del color, així com la implantació d’una Política de Qualitat, que se sustenti en les següents premisses.

Oferir a les organitzacions les millors solucions d’impressió – servei en rotativa.

Fidelització del client, innovació producte – servei i creixement.

Ser un referent en el sector d’arts gràfiques, per a organitzacions que utilitzen el paper imprès per a vendre productes.

Política

 1. Conèixer i satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris que resultin d’aplicació en cada cas.
 2. Comunicar al client, amb la major antelació possible, les incidències que es puguin produir en la prestació del servei i minimitzar així l’impacte que aquestes puguin tenir.
 3. Procurar una millora contínua de l’eficiència dels nostres processos productius i de gestió que ens permeti ser competitius per la nostra relació Qualitat – Preu.
 4. Involucrar al nostre personal, amb les seves aportacions, en la consecució de la Millora Contínua.
 5. Mantenir el respecte per les mesures de protecció de seguretat i medi ambient, tant en la realització dels productes com en els processos de l’empresa.
 1. A conseqüència d’aquest plantejament, els nostres esforços s’orienten en diferents àmbits d’actuació:

   • La millora constant de la capacitació professional del nostre personal mitjançant plans de formació anuals.
   • La millora i innovació tecnològica constant de les nostres instal·lacions per a convertir-les en les més avançades del sector.
   • La detecció d’oportunitats de millora en el nostre Sistema de Gestió, mitjançant revisions periòdiques del mateix que garanteixen la seva permanent adequació i idoneïtat a les exigències d’un mercat cada vegada més competitiu i un entorn en constant evolució.

INFORMACIÓ LEGAL