L'evolució cap al futur de la impressió

TECNOLOGIA

L'evolució està assegurada

Litografia Rosés disposa d’un modern departament de sistemes de la informació, que proporciona solucions a les necessitats creixents d’integració i servei. Les seves funcions principals són la gestió de la informació i la seva comunicació, així com el desenvolupament de nous projectes orientats a la innovació i millora.

Litografia Rosés promou activament l’ús d’estàndards i aplica les pràctiques recomanades per organismes internacionals. Això ens permet una actualització constant dels processos fent-los més eficients i aconseguint una major satisfacció del client. És membre des de l’any 2010 del Ghent Workgroup, grup de treball internacional format l’any 2001 per donar resposta a l’augment de les necessitats de normalització dels diferents processos de la indústria gràfica.

PUNTS FORTS

Capacitat de desenvolupament intern

Projectes exclusius per a fabricació
i oficina tècnica

Flux de treball basat en PDF

Suport tècnic remot on-line

Integració amb clients i proveïdors

Impressió de dada variable / Màrqueting one-to-one / Personalització

Gestió de color integrada

Remote proof internet server​

Fibra òptica

INFORMACIÓ LEGAL